ZADZWOŃ!PRZEŚLIJ!
Dopłaty do odszkodowań OC i AC - Zaniżone odszkodowanie - Odkup szkód OC i AC - Odkup odszkodowań - Odszkodowania OC i AC
Dopłaty do odszkodowań OC i AC - Zaniżone odszkodowanie - Odkup szkód OC i AC - Odkup odszkodowań - Odszkodowania OC i AC

AXA Odkup odszkodowań

AXA Odkup odszkodowań

Odkup odszkodowań AXA
AXA Odkup odszkodowań

DANE ADRESOWE:
AXA Ubezpieczenia. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
DANE KONTAKTOWE:
tel: +48 (22) 599-95-22
Strona web: www.axa.pl
UZYSKAJ DOPŁATĘ DO ODSZKODOWANIA AXA Z SZYBKIPAY.PL
Otrzymałeś odszkodowanie? W 95% zostało zaniżone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe!
AXA Odkup odszkodowań
ZADZWOŃ DO NAS!
PRZEPROWADZIMY DARMOWĄ WERYFIKACJĘ TWOJEGO ODSZKODOWANIA!
DARMOWA ANALIZA KOSZTORYSU ONLINE Z SZYBKIPAY.PL

Sprawdź wysokość dopłaty do zaniżonego odszkodowania!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE

Wypełnij krótki formularz. Przeprowadzimy szczegółową ekspertyzę Twojego zaniżonego kosztorysu i skontaktujemy się z Tobą z propozycją DOPŁATY do otrzymanego zaniżonego odszkodowania.

Odkup odszkodowań OC i AC

Towarzystwa Ubezpieczeniowe dosyć często drastycznie i bezprawnie zaniżają wypłacane odszkodowania z polis OC i AC tzw. Autocasco, stosując m.in. niesłuszny współczynnik ekspercki, nieprawidłowe stawki za roboczogodzinę oraz potrącenia cen części, które nie są tanie. Przed takimi nieuczciwymi praktykami można się uchronić, wystarczy zdecydować się na skorzystanie z usług naszej kancelarii odszkodowawczej. Zajmujemy się dochodzeniem należytych odszkodowań od Towarzystw Ubezpieczeniowych, które niewątpliwie zaniżają odszkodowania komunikacyjne, a dla wszystkich osób poszkodowanych oferujemy również możliwość odkupu zaniżonej szkody komunikacyjnej. Nasza oferta to innowacyjne rozwiązanie dla wszystkich osób, które uzyskały zaniżone odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego np. za uszkodzony samochód. Odkup odszkodowań OC i AC prowadzony przez naszą kancelarię odszkodowawczą pozwala na szybkie uzyskanie dodatkowych pieniędzy do wypłaconego już odszkodowania. Wszelkie formalności związane z odkupem odszkodowań OC i AC załatwimy za Ciebie, a odpowiedzialność odzyskania wypłaconych pieniędzy weźmiemy na siebie.

Wypadki samochodowe dzieli się na dwa rodzaje:

 • Kolizja samochodowa – jest to zdarzenie drogowe, w którym żaden z uczestników nie odniósł obrażeń, a szkodzie ulega jedynie mienie.
 • Wypadek drogowy – jest to zdarzenie drogowe, w którym uczestniczące w nim osoby doznają obrażeń ciała np. naruszenie czynności narządów ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni lub wówczas, gdy, osoby poszkodowane ponoszą śmierć.

Dwie zasadnicze różnice pomiędzy polisami ubezpieczeniowymi komunikacyjnymi OC i AC:

 • Polisa OC – obowiązkowe ubezpieczenie samochodu, które musi wykupić każdy posiadacz pojazdu podlegającego rejestracji.
 • Polisa AC – dobrowolne ubezpieczenie samochodu, właściciel pojazdu sam decyduje o woli posiadania takiego ubezpieczenia.

Nasza kancelaria odszkodowawcza posiada 99% skuteczności w walce z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi o uzyskanie dopłat do odszkodowań OC i AC. Przeanalizujemy dokładnie i szczegółowo każdą powierzoną nam sprawę czy ubezpieczyciel prawidłowo wyliczył wysokość szkody na uszkodzonym samochodzie. Sprawdzimy również czy wypłacone odszkodowanie rozliczono prawidłowo do zaistniałej szkody komunikacyjnej oraz czy Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie zaniżyło wartości odszkodowania.

Odkup odszkodowań OC

Z możliwości odkupu odszkodowań OC mogą skorzystać osoby, będące ofiarami kolizji i wypadków drogowych. Nasza kancelaria odszkodowawcza zajmuje się dochodzeniem należytych odszkodowań do których doszło w terminie do trzech lat wstecz. Wówczas czas ten liczymy od momentu rozpoczęcia starań o uzyskanie odszkodowania OC za doznane krzywdy. Naszym klientom oferujemy również odkup odszkodowań OC, dochodzimy wszelkich roszczeń odszkodowawczych przy minimalnej ilości formalności towarzyszących całemu procesowi.

Poszkodowany może domagać się wypłaty odszkodowania z OC sprawcy za:

 • uszkodzony samochód w wyniku kolizji lub wypadku drogowego,
 • szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia,
 • uszkodzenia powstałe przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadania z niego,
 • szkody związane bezpośrednio z załadunkiem i rozładunkiem pojazdu,
 • szkody, które spowodował pojazd sprawcy podczas jazdy, zatrzymania, postoju lub garażowania,
 • koszty holowania uszkodzonego samochodu z miejsca zdarzenia,
 • dodatkowe badania techniczne po naprawie samochodu, jeśli Policja zatrzymała dowód rejestracyjny,
 • koszty wynajęcia pojazdu zastępczego na okres likwidacji szkody,
 • koszty parkowania uszkodzonego samochodu w wyniku zdarzenia drogowego.

Aby skorzystać z odkupu odszkodowań OC wystarczy przysłać do naszej kancelarii odszkodowawczej dwa dokumenty: WYCENĘ SZKODY (tzw. KOSZTORYS) oraz DECYZJĘ O PRZYZNANIU ODSZKODOWANIA, otrzymane od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Zachęcamy do skorzystania z prostego i krótkiego formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej w celu przesłania dokumentów. Przyspieszy to całą procedurę związaną z odkupem odszkodowania. Dzięki temu otrzymasz wypłatę pieniędzy jeszcze szybciej!

Nasi specjaliści ds. odszkodowań po otrzymaniu i zapoznaniu się z przesłanymi dokumentami przedstawią petentowi propozycję wysokości odkupu odszkodowania. W momencie, gdy uzyskamy akceptację przedstawionej oferty prześlemy umowę do podpisu. Po zwrotnym otrzymaniu podpisanej umowy przelejemy ustaloną kwotę pieniędzy na konto klienta. Dzięki naszej kancelarii odszkodowawczej należne pieniądze można uzyskać już w kilka dni, bez wstępowania na drogę sądową przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu.

Odkup odszkodowań AC

Bardzo często dochodzi do sytuacji, w której uszkodzone samochody posiadają wykupione dobrowolne ubezpieczenie AC tzw. Autocasco. Właściciele aut chcą bardzo szybko zakończyć sprawę związaną z wypłatą należnego odszkodowania. Wtedy najczęściej dochodzi do zaniżenia wartości szkody lub zaniżenia wartości samochodu przed szkodą, na której podstawie ubezpieczyciel wylicza wysokość odszkodowania. Faktem jest, że wypłacane odszkodowania z polis ubezpieczeniowych Autocasco celowo zaniżają Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Większość osób nieświadomie decyduje się na wypłatę przyznanego zaniżonego odszkodowania przez ubezpieczyciela, a po otrzymaniu pieniędzy często rezygnuje z dalszej walki o dochodzenie dodatkowych pieniędzy do zaniżonej szkody.

Polisa AC (autocasco) pozwala na wypłatę odszkodowania w następujących sytuacjach, gdy:

 • właściciel polisy sam ponosi winę za uszkodzenie samochodu,
 • nie jesteśmy w stanie ustalić sprawcy uszkodzeń,
 • dojdzie do zderzenia się pojazdów,
 • dojdzie do zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami (np. potrącenie pieszego, wjechanie w zwierzynę lub drzewo),
 • miały miejsce zdarzenia losowe lub działania żywiołów (np. powodzi, wybuchu, pożaru),
 • dojdzie do kradzieży pojazdu.

Właściciele uszkodzonych samochodów mogą sami ubiegać się o wyższe odszkodowanie, lecz ta decyzja zazwyczaj kończy się na drodze postępowania sądowego. Jeśli poszkodowany zdecydowałby się walczyć na własną rękę z ubezpieczycielem, musi liczyć się jednak z koniecznością poświęcenia swojego czasu i zaangażowania własnych środków finansowych. W najgorszym przypadku istnieje również możliwość przegrania całego procesu sądowego. Aby tego uniknąć nasza kancelaria odszkodowawcza oferuje proste i szybkie rozwiązanie jakim jest odkup odszkodowań AC, polega ono na wykupie prawa do zaistniałej szkody za określoną wcześniej kwotę. Po zapoznaniu się przez właściciela uszkodzonego samochodu z ofertą odkupu odszkodowania AC i jej akceptacją wypłacimy pieniądze. Podsumowując, odkup odszkodowań AC zapewnia poszkodowanym szybkie otrzymanie środków finansowych na naprawę uszkodzonego samochodu, a w późniejszym etapie nasza kancelaria odszkodowawcza sama będzie ubiegać się o zwrot wypłaconych pieniędzy od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Odszkodowanie i szkody majątkowe

Nasza kancelaria odszkodowawcza zajmuje się również kompleksową obsługą szkód majątkowych z tytułu zawartej polisy ubezpieczenia obowiązkowego lub dobrowolnego. W ramach świadczonych usług zapewniamy wszystkim klientom:

 • zgłoszenie szkody majątkowej do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego,
 • kontynuację likwidacji wcześniej zgłoszonej szkody majątkowej,
 • organizację oględzin zniszczonego mienia,
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem całego procesu likwidacji szkody,
 • ponowną analizę merytoryczną zakończonej likwidacji szkody,
 • dochodzenie należnej kwoty odszkodowania szkody majątkowej.

Oprócz spraw, w których kompleksowo zajmujemy się dochodzeniem zaniżonych odszkodowań, zajmujemy się również sprawami związanymi z:

 • zaniżeniem wartości kosztorysowej – wymuszanie przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe np. użycia materiałów budowlanych gorszej jakości, zaniżenie kosztów usługi budowlanej, nieuwzględnianie rzeczywistego zakresu uszkodzeń itp.
 • ustaleniem odpowiedzialności za szkodę – szkody powstałe w wyniku działania sił przyrody (np. opady atmosferyczne, działanie wiatru itp.), zdarzeń losowych (np. pożar), przestępstwa (np. włamanie, kradzież itp.) lub wykonawcy robót budowlanych (np. wadliwe wykonanie usługi, zniszczenie mienia itp.).
 • zaniżeniem wartości odszkodowania pomimo korzystania z usług profesjonalnego usługodawcy – żądanie faktur źródłowych, nieuwzględnianie rzeczywistego zakresu uszkodzeń itp.
 • wszelkimi pozostałymi przypadkami odmowy przyjęcia odpowiedzialności przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe odpowiedzialne za powstałą szkodę, w sytuacji, gdy nie określono ustawowego lub umownego wyłączenia odpowiedzialności.

Byłeś uczestnikiem zdarzenia drogowego, miałeś kolizję lub wypadek? Zadzwoń do naszej kancelarii odszkodowawczej pod numer telefonu +48 575-454-424, ustalimy szczegóły Twojej sprawy oraz zorganizujemy potrzebną pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny. Zgłosimy szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeniowego odpowiedzialnego za wypłatę odszkodowania oraz przeprowadzimy w Twoim imieniu całe postępowanie odwoławcze i likwidacyjne szkody komunikacyjnej. Zachęcamy również do kontaktu drogą mailową na kontakt@szybkipay.pl

Aby otrzymać dopłatę do odszkodowania wyślij dwa dokumenty

W celu uzyskania darmowej weryfikacji szkody oraz przeliczenia wysokości dopłaty do zaniżonego odszkodowania wypełnij prosty formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie internetowej, załącz w nim dwa wymagane dokumenty:

 1. Wycenę szkody (tzw. KOSZTORYS).
 2. Decyzję o przyznaniu odszkodowania.

Potrzebujemy ich w celu weryfikacji Twojej szkody oraz przeliczenia wyceny dopłaty do zaniżonego odszkodowania. Pozostaw koniecznie swój numer telefonu do kontaktu z naszej strony, po szczegółowej analizie przesłanych dokumentów skontaktujemy się z propozycją dopłaty do zaniżonego odszkodowania.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie dopłat do odszkodowań z OC sprawcy oraz darmowego przeliczania zaniżonych kosztorysów powypadkowych z polisy OC sprawcy zdarzenia, jak i AC tzw. Autocassco.

 • Nasi specjaliści ds. odszkodowań bezpłatnie przeanalizują każdą sprawę,
 • szybko przedstawiamy ofertę dopłaty do zaniżonego odszkodowania OC i AC,
 • po podpisaniu umowy, wypłacimy należne pieniądze,
 • dzięki naszej kancelarii odszkodowawczej otrzymasz dopłatę do zaniżonego odszkodowania OC i AC,
 • średnio dopłacamy ok. 4 000 zł nawet w ciągu 24h.

Dzięki naszej kancelarii odszkodowawczej SZYBKIPAY.PL – DOPŁATY DO ODSZKODOWAŃ, możesz otrzymać dodatkowe pieniądze do wypłaconego już odszkodowania. Zachęcamy do skorzystania z prostego i krótkiego formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej w celu przesłania dokumentów. Przyspieszy to całą procedurę związaną z weryfikacją zaniżonej szkody oraz z dopłatą do zaniżonego odszkodowania. Dzięki temu otrzymasz dopłatę pieniędzy do odszkodowania jeszcze szybciej!

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego dzwoniąc pod nasz numer +48 575-454-424 lub drogą mailową na adres: kontakt@szybkipay.pl – UWAGA! Wysyłając wymagane dokumenty zwykłym mailem koniecznie w tytule maila podaj swój numer telefonu, ułatwi to nam rejestrację Twojej sprawy w naszym systemie.

Otrzymałeś odszkodowanie? W 95% zostało zaniżone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe!
Otrzymałeś zaniżone odszkodowanie? - Zadzwoń do nas!
ZADZWOŃ DO NAS!
PRZEPROWADZIMY DARMOWĄ WERYFIKACJĘ TWOJEGO ODSZKODOWANIA!

REALIZUJEMY DOPŁATY DO ZANIŻONYCH ODSZKODOWAŃ

Dopłaty do odszkodowań ACCREDITED

Dopłaty do odszkodowań
ACCREDITED

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań AGRO UBEZPIECZENIA

Dopłaty do odszkodowań
AGRO UBEZPIECZENIA

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań ALLIANZ

Dopłaty do odszkodowań
ALLIANZ

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań AVIVA

Dopłaty do odszkodowań
AVIVA

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań AXA

Dopłaty do odszkodowań
AXA

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań BALCIA

Dopłaty do odszkodowań
BALCIA

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań BEESAFE

Dopłaty do odszkodowań
BEESAFE

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań BENEFIA

Dopłaty do odszkodowań
BENEFIA

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań COMPENSA

Dopłaty do odszkodowań
COMPENSA

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań CONCORDIA

Dopłaty do odszkodowań
CONCORDIA

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań CUPRUM

Dopłaty do odszkodowań
CUPRUM

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań ERGO HESTIA

Dopłaty do odszkodowań
ERGO HESTIA

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań EUROINS

Dopłaty do odszkodowań
EUROINS

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań EUROPA

Dopłaty do odszkodowań
EUROPA

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań GENERALI

Dopłaty do odszkodowań
GENERALI

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań GOTHAER

Dopłaty do odszkodowań
GOTHAER

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań HDI

Dopłaty do odszkodowań
HDI

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań INTER POLSKA

Dopłaty do odszkodowań
INTER POLSKA

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań INTERRISK

Dopłaty do odszkodowań
INTERRISK

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań LEADENHALL

Dopłaty do odszkodowań
LEADENHALL

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań LINK4

Dopłaty do odszkodowań
LINK4

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań LLOYDS

Dopłaty do odszkodowań
LLOYDS

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań MTU

Dopłaty do odszkodowań
MTU

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań PBUK

Dopłaty do odszkodowań
PBUK

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań POCZTOWE TUW

Dopłaty do odszkodowań
POCZTOWE TUW

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań POLISA ŻYCIE

Dopłaty do odszkodowań
POLISA ŻYCIE

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań PROAMA

Dopłaty do odszkodowań
PROAMA

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań PZU

Dopłaty do odszkodowań
PZU

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań RESO

Dopłaty do odszkodowań
RESO

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań TRASTI

Dopłaty do odszkodowań
TRASTI

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań TUW

Dopłaty do odszkodowań
TUW

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań TUZ

Dopłaty do odszkodowań
TUZ

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań UFG

Dopłaty do odszkodowań
UFG

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań UNIQA

Dopłaty do odszkodowań
UNIQA

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań WARTA

Dopłaty do odszkodowań
WARTA

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań WEFOX

Dopłaty do odszkodowań
WEFOX

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań WIENER

Dopłaty do odszkodowań
WIENER

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!
Dopłaty do odszkodowań YOU CAN DRIVE

Dopłaty do odszkodowań
YOU CAN DRIVE

Bezpłatnie przeanalizujemy, jaka należy Ci się dopłata do zaniżonego odszkodowania!
SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY!

Pozostaw swój numer telefonu

Nasz specjalista ds. odszkodowań oddzwoni do Ciebie w sprawie zaniżonej SZKODY lub DOPŁATY do zaniżonego odszkodowania.

Dopłata do odszkodowania nawet tego samego dnia

Opinie naszych klientów

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełnij poniższy formularz. Przeprowadzimy szczegółową ekspertyzę Twojego zaniżonego kosztorysu i skontaktujemy się z Tobą z propozycją DOPŁATY do otrzymanego zaniżonego odszkodowania.
Ta strona korzysta z zabezpieczenia SSL - połączenie jest bezpieczne!

Dopłaty do odszkodowań OC i AC - Zaniżone odszkodowanie - Odkup szkód OC i AC - Odkup odszkodowań - Odszkodowania OC i AC
Dopłaty do odszkodowań OC i AC - Odkup odszkodowań - Zaniżone odszkodowanie - SZYBKIPAY.PL
Ta strona korzysta z zabezpieczenia SSL - połączenie jest bezpieczne!
SZYBKIPAY.PL - DOPŁATY DO ODSZKODOWAŃ
DOPŁATA DO ODSZKODOWAŃ
ODKUP ODSZKODOWAŃ
ZANIŻONE ODSZKODOWANIE
ODSZKODOWANIA OC I AC

tel. +48 575-454-424
e-mail: kontakt@szybkipay.pl

Copyright © 2012-2024. All Rights Reserved.